Brede financiële dienstverlening

Dankzij jarenlange ervaring biedt Finox een breed pakket aan diensten op het gebied van financieel management. Finox heeft ervaring in het midden en klein bedrijf en kan zich verplaatsen in de denk- en handelswijze van een Directeur Groot Aandeelhouder. Finox kent tevens de dynamiek van het groot bedrijf. Finox staat uw eigen medewerkers bij in het veranderingsproces, of neemt verantwoordelijkheid voor een juiste, tijdige en volledige implementatie.
 • Strategie en beleidsbepaling (businessplanning en budgettering)
 • Administratieve Organisatie en Interne Controle
 • Management van de F&A functie binnen het bedrijf
 • Management rapportages en analyses
 • XBRL/RGS rapportages
 • Ervaring met IFRS en Dutch GAAP
 • Transfer Pricing vraagstukken
 • Opzetten bedrijf dashboard
 • Liquiditeitsplanning en werkkapitaal beheersing
 • Keuze en implementatie van ERP systemen en BI-systemen
 • Change management- , kostenreductie- en effectiviteitprojecten
 • Bedrijfsovername en Due Dilligence onderzoeken
 • Complexe consolidatie vraagstukken
 • Coaching

Trainingen

 Naast samenwerking met het Belgische Circles geeft Finox ook gerichte trainingen. In de eerste trainging ligt het op de basis van het registreren (kosten versus uitgaven en opbrengsten versus inkomsten) en hoe je een boekhouding opzet.  In de tweede training wordt vooral de nadruk gelegd op de balans en de Winst en Verlies rekening alsmede hoe het jaarlijkse rapport van de accountant te lezen en wat kun je met ratio’s als Liquiditeit, Solvabiliteit etc.
 • Financieel management voor niet financiële managers I
 • Financieel management voor niet financiële managers II
 • Administratieve organisatie en Interne Controle in het MKB